Home > België > Brugge

Copyright: ©Philippe Clément

Onderwerp: Etalage van toeristenwinkel met Brugs kant, Brugge, België Shop-window of tourist store selling lace, Bruges, Belgium

Referentie: Kantwinkel
<    >