Europese otter (Lutra lutra) op bevroren oever van rivier in de sneeuw in winter, Beierse Woud, Duitsland
Lynx (Lynx lynx) in de sneeuw in de winter, Beierse Woud, DuitslandSteenmarter (Martes foina) in boomholtePortret van bunzing (Mustela putorius) op boomstronk, UKEuropese bruine beer (Ursus arctos) klimt in boom, Beierse Woud, Duitsland
Das (Meles meles), Engeland, UK
Wolf (Canis lupus) in de sneeuw in de winter, Beierse woud, Duitsland
Boommarter (Martes martes) loopt over gevallen boomstam in bos in de herfst, Duitsland
Wilde kat (Felis silvestris) op boomstronk in bos, Beierse Woud, Duitsland